Subsidie voor Laak Noord

Nederland is één van de meest welvarende landen ter wereld. Maar dat wil niet zeggen dat alle gebieden in Nederland even vermogend zijn. Sommige gebieden kunnen best een beetje extra hulp gebruiken en gelukkig bestaat die hulp in de vorm van subsidies. Een subsidie is een geldbedrag dat wordt uitgekeerd door de overheid of een niet-commerciële organisatie om een bedrijf of instelling ergens mee te helpen. Er kan in Nederland op verschillende niveaus subsidie aangevraagd worden (lokaal, regionaal, nationaal). Het proces voor hdownload-1et aanvragen van subsidie kan soms wat ingewikkeld of langdradig zijn, maar is vaak zeker de moeite waard.

Voor de wijk Laak Noord en het programma ‘Laak Noord Scoort’ is de subsidieaanvraag reeds ingediend en toegekend. De reden voor deze aanvraag was het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. De nadruk in het subsidieverzoek lag op het verbeteren van de veiligheid en het samenbrengen van verschillende groepen in deze buurt. Aan het indienen van de subsidieaanvraag zijn verschillende voorwaarden verbonden waar de wijk Laak Noord en het wijkstimuleringsprogramma ‘Laak Noord Scoort’ aan dienen te voldoen.

In samenwerking met Kansen voor West is het mogelijk om een subsidie aan te vragen op Europees niveau. Dit wordt aangevraagd bij het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. De subsidieaanvraag voor Laak Noord is in 2011 verstuurd. In datzelfde jaar is er een subsidiebedrag van 1,1 miljoen euro toegekend voor het verbeteren van de wijk Laak Noord. Het geld zal enerzijds gebruikt worden voor het verbeteren van de sportaccommodaties, het opzetten van een centrum voor de gezondheidszorg en het verder ondersteunen van de maatschappelijke dienstverlening. En anderzijds om met gerichte activiteiten de zelfredzaamheid en veiligheid van inwoners van Laak Noord te verbeteren. Door het toekennen van deze subsidie door de Europese Unie krijgen de inwoners van de wijk nieuwe kansen die hopelijk met beide handen worden gegrepen.