Samenwerkingspartners van Laak Noord

Er wordt op dit moment ontzettend veel georganiseerd in de wijk Laak Noord. Sinds vier prominente organisaties in Den Haag in het jaar 2006 het voortouw namen om positieve veranderingen te stimuleren in deze wijk, lijkt alles in een sneltreinvaart te gaan. Het besef was gegroeid dat er meer aandacht besteed moestdownload worden aan deze belangrijke wijk. Nu kan met recht gezegd worden dat dit ook voor 100% is gebeurd. Naast de toegekende subsidie en de daarbij behorende projecten, zijn er vanuit de gemeenschap zelf ook talloze initiatieven ontplooid. De ene keer wordt er een wijkfeest georganiseerd door de inwoners van de wijk en een andere keer spant de hele wijk zich in voor een schoonmaakactie. De inwoners van Laak Noord zijn dichter tot elkaar gekomen en zetten zich steeds meer in om de wijk nóg mooier of beter te maken.

Eén van de samenwerkingspartners van Laak Noord is het programma Kansen voor West. Dit samenwerkingsverband tussen de vier westelijke provincies in Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en Flevoland is gebaseerd op de Lissabon strategie. Deze strategie is onderdeel van de Europese Unie. Bij Kansen voor West kunnen subsidies aangevraagd worden die de leefbaarheid van een wijk of stad in één van deze provincies verbeterd. Via dit programma wordt geld toegekend vanuit het Regionale Fonds van de Europese Unie.

Dit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is in het leven geroepen om de belangrijkste Europese disbalans tussen de verschillende Europese regio’s terug te dringen. Onder deze doelstelling is het voor de EFRO en Kansen voor West mogelijk om bepaalde wijken in Nederland te financieren. Laak Noord was één van die wijken en heeft een subsidie toegekend gekregen van 1,1 miljoen euro. Met deze subsidie worden er projecten gefinancierd op het gebied van gezondheidszorg, welzijn en sport. Concreet houdt dat in dat in de wijk Laak Noord het geld wordt gebruikt voor onder andere het verbeteren van sportaccommodaties en het aannemen van een wijkverpleegkundige.