Nieuws uit Laak Noord

Op deze pagina is het laatste nieuws te volgen uit Laak Noord. Hier is te lezen wat de status is van de subsidieaanvragen voor de wijk, wat het programma ‘Laak Noord Scoort’ precies inhoudt en wat er voor activiteiten en projecten gepguiuanland staan in de wijk. De focus ligt op het brengen van positief nieuws.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat media meer negatief nieuws brengt dan positief nieuws en dat is eigenlijk heel erg jammer. Het is algemeen bekend dat het horen of zien van slecht nieuws, een negatieve invloed heeft op hoe de ontvanger zich voelt. Maar gelukkig is het omgekeerde ook waar. Door het lezen of zien van positieve nieuwsberichten, gaat iemand zich even beter voelen. Een volledig natuurlijk fenomeen dat zich elke dag overal ter wereld een onnoembaar aantal keer voltrekt.

Op deze website kunnen verenigingen, inwoners en belanghebbenden zelf kiezen welk nieuws gedeeld wordt met andere bezoekers van de site. Top op heden is er overwegend positief nieuws geplaatst. Vooral verenigingen, scholen, lokale ondernemingen en de vrouwenbeweging van Laak Noord laten het weten als er een leuk evenement op stapel staat. De nieuwsberichten bevatten vaak – naast een leuk verslag – ook enkele foto’s.

Het is mogelijk om als bezoeker van de site op de nieuwsberichten te reageren. Uiteraard worden de reacties nagekeken door de moderatoren en, indien nodig, verwijderd van de website. De regels voor het plaatsen van reacties op (nieuws)berichten zijn terug te vinden onder het kopje ‘Spelregels van de website’.

Het belangrijkste nieuws van de afgelopen jaren in Laak Noord was het nieuws dat de subsidieaanvraag van 1,1 miljoen euro is toegekend door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Ander leuk nieuws was het bezoek van een schoolklas aan de oudere medemens in het verzorgingstehuis en de viering van het wijkfeest.