Het Project ‘De Uitdaging’

‘De Uitdaging’ is een initiatief vanuit het Fonds 1818. Dit vermogensfonds ondersteunt projecten in onder andere de regio Den Haag. Het fonds is van plan om een geldbedrag van maar liefst € 250.000 te investeren in de wijk Laak Noord. Er is een werk17096832777_b86f614a70_bgroep in het leven geroepen, bestaande uit inwoners van Laak Noord, organisaties in of rondom de wijk en belanghebbenden van het programma ‘Laak Noord Scoort’ om te bepalen hoe dit geldbedrag verdeeld kan worden. Het doel van deze financiële injectie is om de samenhorigheid in de wijk te versterken. Hiermee wordt bedoeld dat de onderlinge samenwerking in de wijk verbeterd dient te worden en de onderlinge relaties versterkt.

Uiteindelijk is door de werkgroep besloten om het bedrag drieledig te besteden.

  • Een bedrag van € 200.000 zal besteed worden aan een project dat de aanzet geeft tot de ontwikkeling van de Trekvlietkade rond de Laakmode.
  • Een bedrag van € 30.000 wordt besteed aan het project Talentontwikkeling.
  • En een bedrag van € 20.000 wordt gebruikt voor het inwilligen van kleine subsidieaanvragen ten behoeve van de wijk Laak Noord. Met deze financiële hulp van het Fonds 1818 moet het goed mogelijk zijn om mensen in de wijk samen te brengen.

Er zijn inmiddels al een aantal kleine projecten op touw gezet die op een creatieve manier de verbondenheid tussen de inwoners van deze Haagse wijk versterken.

Het Fonds 1818 is in 1992 opgericht vanuit een samenwerking tussen de Nutsspaarbank en de VSB Bank. Dit fonds is geen onderdeel van de gemeente Den Haag, of welke andere gemeente in Nederland dan ook. Het is een volledig zelfstandig opererend fonds dat maatschappelijke projecten in Nederland stimuleert. Projecten kunnen vallen onder de noemer cultureel, educatief, milieu, kunst, natuur, sport, zorg of welzijn. Voor Laak Noord is een uitzondering gemaakt in de grootte van de investering. In de meeste gevallen gaat het om een investering van een aanzienlijk kleiner bedrag.