De invloed van ondernemers

Laak Noord is een multiculturele wijk met veel verschillende kleine ondernemingen. Al deze ondernemingen geven kleur aan de wijk en kenmerken het Laak Noord van vandaag. Laak Noord, dat voorheen ook bekend was onder de naam Molenwijk, is omringd door water en staat van oudsher bekend om haar drukke scheepvaartroute. Het Laak Noord van toen lijkt nog maar weinig op de wijk zoals we die vandaag kennen. Het is een wijk die in ontwikkeling is e800x533-no-overlayn door het programma ‘Laak Noord Scoort’ wordt deze ontwikkeling in de positieve zin gestimuleerd.

Laak Noord heeft een divers ondernemingsklimaat met veel verschillende culturele invloeden. Bij het opzetten van nieuwe programma’s en projecten is het van belang om goed te bekijken met welke lokale ondernemers een samenwerkingsverband aangegaan kan worden. Deze samenwerkingsverbanden kunnen een positieve invloed hebben op de slaagkans van een project:

  • Ten eerste hebben veel lokale ondernemers een groot draagvlak binnen een wijk en hierdoor de mogelijkheid om een duidelijke stempel te drukken op een bepaald project.
  • Ten tweede kunnen lokale ondernemers bijdragen aan de promotie van een bepaald project of programma. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ophangen van een poster in het bedrijf of het vermelden van het programma op de eigen website.

Indien gewenst, is er de mogelijkheid voor ondernemers van Laak Noord om zich op deze website voor te stellen. Men kan een korte beschrijving plaatsen over het bedrijf en een link toevoegen naar de eigen website. Het is tevens mogelijk om op de kaart te vermelden waar het bedrijf gevestigd is. Hierdoor kunnen inwoners van de wijk in één oogopslag zien welke bedrijven er waar te vinden zijn. Dit zal de bekendheid van de bedrijven ten goede komen en mogelijk de inwoners van Laak Noord stimuleren om de lokale ondernemers te ondersteunen. Een aantal ondernemers heeft reeds van deze optie gebruikgemaakt.