De invloed van inwoners

Laak Noord kenmerkt zich door een hoog percentage inwoners met een andere culturele achtergrond. Het is een wijk die door een multiculturele samenstelling nog veel kansen heeft op sociaal-cultureel en economisch gebied. Deze website is opgezet voor en door inwoners van Laak Noord en vanuit het programma ‘Laak Noord Scoort’. Met allerlei projecten in de wijk wordt er getracht om de inwoners van Laak Noord op een positieve manier te beїnvloeden.netherlands_the_hague_den_haag_laakhaven_leeghwaterkade_fijnjekade_strijkijzer

  • Inwoners van Laak Noord worden gestimuleerd om te participeren in activiteiten in de wijk en om mee te denken hoe de wijk nóg verbeterd kan worden. Alle inwoners kunnen terecht bij de wijkverpleegkundige en deelnemen aan nieuwe culturele of sportieve projecten. Er wordt tevens gewerkt aan de zelfredzaamheid van de inwoners en het verbeteren van de educatie via speciale opvang en de basisscholen. Inwoners kunnen op individuele basis en/of als onderdeel van een groep deelnemen, afhankelijk van het project.
  • Op deze website kunnen de inwoners van Laak Noord lezen hoe het programma ‘Laak Noord Scoort’ ervoor staat, welke lokale bedrijven en ondernemingen er te vinden zijn in de wijk, aan welke projecten ze kunnen deelnemen en wat het laatste nieuws is in Laak Noord.

Inwoners hebben tevens de mogelijkheid om op deze site te vertellen wie ze zijn, waar ze werken en wat ze voor de wijk kunnen betekenen. Het maakt niet uit welk beroep iemand uitoefent of hoe lang iemand er al woont: eenieder is welkom om zich aan te melden op deze site.

Wanneer men het tij probeert te keren in een bepaald gebied, is het belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en projecten op te zetten die uiteindelijk voor iedereen waardevol zijn. Zo ook in Laak Noord: de inwoners zullen samen sterk moeten staan om een andere koers te gaan varen. Met het wijkontwikkelingsprogramma ‘Laak Noord Scoort’ is in ieder geval de eerste stap in de goede richting gezet.